İslami Sohbet

Görmedin mi Allâh nasıl bir benzetme yaptı: Güzel söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. (O ağaç), Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allâh, öğüt almaları için insanlara böyle benzetmeler yapar.

BAŞLA
slider image slider image slider image slider image slider image

Hicr Suresi

Elif lâm râ. Şunlar Kitabın ve apaçık Kur’an’ın âyetleridir.2 Bir zaman gelir ki nankörlük edenler, “Keşke müslüman olsaydılar” diye arzu ederler.3 Bırak onlar yesinler, eğlensinler; arzu onları oyalasın. Yakında (yaptıklarının kötü sonucunu) bileceklerdir.4 Biz hiçbir kenti yok etmedik ki, onun mutlaka bilinen bir yazısı olmasın (helâk ettiğimiz her ülkenin yazılmış, tesbit edilmiş bir süresi vardır. O süre dolunca onları yok etmişizdir).5 Hiçbir millet ne süresini geçebilir, ne de (ondan) geri kalır (her kavim mutlaka, kendileri için belirtilmiş sürede helâk olur

Mülk Suresi

1 Mülk (mutlak hükümranlık ve yönetim), elinde bulunan yüce Allâh, kutludur. O’nun herşeye gücü yeter.2 O, hanginizin daha güzel iş yapacağınızı denemek için ölümü ve hayâtı yarattı. O, üstündür, bağışlayandır.3 O, yedi göğü, birbiri üzerinde tabaka, tabaka yarattı, Rahmân’ın yaratmasında bir aykırılık, uygunsuzluk görmezsin. Gözü(nü) döndür de bak, bir bozukluk görüyor musun?4 Sonra gözü(nü) iki kez daha döndür (bak). Göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) umudu keserek hor ve bitkin bir halde sana döner.

Kalem Suresi

1 Nûn. Kaleme ve (kalemle) yazdıklarına andolsun.2 Sen, Rabbinin ni’metiyle cinlenmiş (deli) değilsin.3 Senin için kesintisiz bir mükâfât vardır.4 Ve sen, büyük bir ahlâk üzerindesin.5 (Sen de) Göreceksin, onlar da görecekler;6 Hanginizin fitnelenmiş (cin çarpmış delirmiş) olduğunu.7 Şüphesiz Rabbin, kim(ler)in kendi yolundan saptığını ve kimlerin yolda olduğunu en iyi bilen O’dur.8 Öyleyse yalanlayanlara itâ’at etme.9 İstediler ki, sen yağcılık yapasın da onlar da yağcılık yapsınlar (sana yumuşak davransınlar).

Dini Sohbet

Rahmân ve Rahim Allâh’ın adıyla2 Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah’a hamdolsun.3 (O) Rahmân’dır, Rahim’dir(2).

Fatır Suresi

1 Gökleri ve yeri yoktan var eden; melekleri, ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamd olsun. O, yaratmada (dilediği kadar) artırır: (Kimine daha fazla kanat verir, kiminin bünyesini daha sağlam, daha büyük, kimini daha güzel yapar). Şüphesiz Allâh, her şeyi yapabilendir.

Kureyş Suresi

1 Kureyşi alıştırdığı için,2 Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için,3 Bu Ev(Ka’be’n)in Rabbine kulluk etsinler.4 O ki onları yedirip açlıktan kurtardı ve onları korkudan güvene kavuşturdu.

Asr Suresi

1 Asra andolsun ki,2 İnsan ziyandadır.3 Ancak inanıp iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler ziyânda değillerdir.

Fecr Suresi

Ey huzûra eren nefis! 28 Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön! 29 (İyi) Kullarım arasına gir! 30 Cennetime gir!
Fecr Suresi